TECHNOLOGY | PROFITABILITY | SUSTAINABILITY

Στο πλαίσιο της 360o προσέγγισής του για την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός προσφέρει υποστήριξη και τεχνογνωσία στις εταιρείες στις οποίες επενδύει, μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργαζόμενων φορέων. Μέλη του δικτύου είναι υψηλού κύρους ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικές εταιρίες και διακυβερνητικοί οργανισμοί με αποδεδειγμένο ιστορικό στην καινοτομία, στην τεχνολογία και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η 5G Ventures ανταλλάσσουν πληροφόρηση σχετικά με θέματα τεχνολογίας, βέλτιστων πρακτικών, καινοτομίας και ανάπτυξης οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα του Πανεπιστημίου και αξιολογούνται από αυτό πως έχουν αξιοσημείωτες προοπτικές ανάπτυξης, μπορούν να προτείνονται προς εξέταση στη 5G Ventures για ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από το Φαιστός.

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» προσφέρει στις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει το Φαιστός, πρόσβαση σε πιλοτικά 5G Standalone και Non-Standalone δίκτυα. Επιπλέον παρέχει πρόσβαση σε test beds, βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές βάσεις γνώσης, καθώς και κέντρα αριστείας & καινοτομίας όπως το Digital Innovation Hub και τo Τεχνολογικό Πάρκο.

Corallia

Επιχειρήσεις ή ιδρύματα που συνεργάζονται με την 5G Ventures μπορούν να προτείνονται στη μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» για να λαμβάνουν υποστήριξη σε υπάρχοντα ή νέα προγράμματα θερμοκοιτίδας, επιχειρηματικής επιτάχυνσης, επώασης ή κλιμάκωσης. Αντίστοιχα, επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα προγράμματα του Corallia, μπορούν να προτείνονται προς εξέταση στην 5G  Ventures για ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από το Φαιστός.

Nokia

Η  Nokia παρέχει, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων της 5G Ventures, hardware και λογισμικό -που αφορά μεταξύ άλλων σε λύσεις 5G και εφαρμογές Internet of Things- για την ανάπτυξη testbeds. Επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει το Φαιστός, καθώς και μεταπτυχιακοί ερευνητές των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται η 5G Ventures μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις Έρευνας & Ανάπτυξης της Nokia στην Αθήνα.

Vantage Towers

Eπιλεγμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το Φαιστός μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερες από 5.200 παθητικές υποδομές που διαχειρίζεται η Vantage Towers Greece  -συμπεριλαμβανομένων ιστών επί εδάφους και ιστών οροφής- για την ανάπτυξη και δοκιμή 5G λύσεων. Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις μπορούν να δοκιμάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε διάφορα περιβάλλοντα (αστικά, ημιαστικά, αγροτικά), ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Όμιλος ΟΤΕ / DT

Η Cosmote, μέλος του Ομίλου OTE  / DT, παρέχει στις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει το Φαιστός, παθητικές υποδομές, state-of-the-art τεχνολογία, software και hardware, εφαρμογές 5G και IoT, Multi-access Edge Computing, εξοπλισμό δικτύου πρόσβασης και τερματικές συσκευές για τη διενέργεια δοκιμών “end to end”, καθώς και το απαραίτητο προσωπικό για την εγκατάσταση και λειτουργία των υποδομών και του εξοπλισμού.

European Space Agency

Η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency, ESA) με την 5G Ventures επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειρίας, στην τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη υποδομών από την ESA, στην υποστήριξη συμβουλίων επιλογής και σε άλλες δραστηριότητες.

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και η 5G Ventures συνεργάζονται στην υποστήριξη επιχειρήσεων και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα τεχνολογίας, επιστήμης και βέλτιστων πρακτικών για την καινοτομία και για την ανάπτυξη οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων.

TÜV AUSTRIA Hellas

Η TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρει υπηρεσίες κατάρτισης, workshops, επιθεώρησης και πιστοποίησης, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης σε τομείς όπως η Διοίκηση, το Περιβάλλον, η Ενέργεια, η Κυβερνοασφάλεια και το Διεθνές marketing,  σε επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει το Ταμείο Φαιστός και στους φορείς που συνεργάζονται μαζί του.

ΕΔΥΤΕ

Αξιοποιώντας τις προηγμένες υποδομές, τα δίκτυα, το cloud και τις υπηρεσίες πληροφορικής του ΕΔΥΤΕ, το οικοσύστημα του Φαιστού έχει πρόσβαση σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο νέας γενιάς τεχνολογιών (όπως High Performance Computing), καινοτόμων λύσεων και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, για να υποστηρίξει επιστημονικές και εμπορικές εφαρμογές. Επιπλέον, με αυτή τη συνεργασία το Ταμείο Φαιστός και το ΕΔΥΤΕ δημιουργεί μια δίοδο επικοινωνίας για την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών.

π-ΝΕΤ

Η π-ΝΕΤ είναι μια σύμπραξη είκοσι δύο μετόχων που εκπροσωπούν μεγάλες και καθιερωμένες εταιρείες, ΜΜΕ, δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς, εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Η αποστολή της π-NET είναι να αναπτύσσει τεχνολογικές λύσεις και καινοτόμες παρεμβάσεις που οδηγούν σε εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας παράλληλα τα δυνατά σημεία και τις δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος ΤΠΕ.