Πολιτική για τη χρήση Cookies

H «Συμμετοχές 5G Ανώνυμη Εταιρεία»  είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί με  το άρθρο 93 του  ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184), είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157802360000 και έχει τηλέφωνο (+30)2106122888, Email:  info@5gventures.gr  και ιστοσελίδα: http://www.5gventures.gr .

Ο παρών διαδικτυακός τόπος της Συμμετοχές 5G ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies ή συναφείς τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας που μπορεί να αποθηκεύονται, κατά την πλοήγηση ενός διαδικτυακού τόπου, στον σκληρό δίσκο ή σε τυχόν άλλη ηλεκτρονική συσκευή κάθε χρήστη/επισκέπτη και μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες (όπως λ.χ. να είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον διαδικτυακό τόπο ή για την παροχή ορισμένης υπηρεσίας διαδικτύου ή να εξυπηρετούν τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε ορισμένο διαδικτυακό τόπο, κ.α.).

Παρακαλούμε να έχετε υπ’όψιν σας τα ακόλουθα:

  • Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται  ο χρήστης (“first party cookies”) ή από τρίτα μέρη μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (“third party cookies”) που επισκέπτεται ο χρήστης/ επισκέπτης.
  • Τα μόνιμα cookies (“persistent cookies”) είναι cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας (“session cookies”), τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
  • Κατά την είσοδό σας στον διαδικτυακό τόπο της Συμμετοχές 5G, ενημερώνεστε αμέσως για τις ακριβείς κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούμε, τον σκοπό τους, τη διάρκεια και τους αποδέκτες αυτών.
  • Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται μη τεχνικά απαραίτητα cookies, ζητείται η συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών μετά από προηγούμενη κατάλληλη ενημέρωσή τους. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή εν γένει να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας πατώντας στο σύνδεσμο «Cookie Banner».
  • Αν οι χρήστες/επισκέπτες επιθυμούν να εμποδίσουν τη λήψη cookies, μπορούν να ρυθμίσουν τον περιηγητή/φυλλομετρητή (browser) τους, ώστε να εμποδίζει τη λήψη ορισμένων ή όλων των cookies ή να τους ειδοποιεί κάθε φορά που αυτά τους αποστέλλονται. Για να διαχειριστείτε τα cookies, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες ανά browser.
  • Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη  συλλογή και την  επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας  στην Πολιτική για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  της Συμμετοχές 5G, η οποία είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο.

Η Συμμετοχές 5G ελέγχει τακτικά το περιεχόμενο του διαδικτυακού της τόπου, όπως και της παρούσας Πολιτικής. Η Συμμετοχές 5G διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του διαδικτυακού της τόπου, καθώς και την παρούσα Πολιτική, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση, με μόνη τη σχετική ανακοίνωση του νέου περιεχομένου μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε/καλείστε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική για τυχόν περίπτωση αλλαγών.

Η παρούσα Πολιτική, καθώς και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου εν γένει, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει, θα υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας, ακολουθείστε το σύνδεσμο ‘Cookie banner’.

 

***

Διαχείριση cookies

Σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στην πολιτική μας. Παρακαλούμε όπως αφού διαβάσετε την ως άνω πολιτική, μας δηλώσετε την προτίμησή σας σχετικά με τη χρήση των μη τεχνικά απαραίτητων cookies. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να τροποποιήσετε τις επιλογές σας πατώντας στο σύνδεσμο ‘Manage Consent’ στο τέλος της σελίδας.

  • Αναγκαία
  • Προτίμησης
  • Στατιστικά
  • Εμπορικής προώθησης

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Όνομα

Πάροχος

Σκοπός

Λήξη

Τύπος

CookieConsent

 

Complianz

Stores the user’s cookie consent state for the current domain

30 ημέρες

HTTP