ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ | ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός προωθεί μια νέα φιλοσοφία σχετικά με τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει, στοχεύοντας να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία  τόσο για τις υφιστάμενες όσο και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε  να αναπτυχθούν και να επιτύχουν τις επιχειρηματικές φιλοδοξίες στη νέα αγορά που δημιουργεί το 5G.

Ειδικότερα, προσφέρονται σε αυτές όλες οι αναγκαίες λειτουργίες υποστήριξης προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με επιτυχία όλες τις κρίσιμες προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Η ισχυρή κεφαλαιοποίηση του Φαιστός προσφέρει ευελιξία και υποστήριξη σε κάθε επίπεδο χρηματοδότησης (preseed / seed / series A /series B). Παράλληλα, στην πορεία προς την ανάπτυξη προσφέρεται υποστήριξη και ουσιώδης καθοδήγηση σε θέματα στρατηγικής / ανθρώπινου δυναμικού / πωλήσεων & marketing / επιχειρησιακής λειτουργίας από έμπειρους επαγγελματίες.

Προσφέρεται επίσης πρόσβαση σε ραδιοσυχνότητες (εφόσον απαιτείται) για δοκιμές και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να διευκολύνεται η υλοποίηση σύνθετων υπηρεσιών και προϊόντων.

Ένα σημαντικού μεγέθους οικοσύστημα δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που καλύπτει την πλειονότητα των κλάδων της οικονομίας,  είναι διαθέσιμο για πιλοτικά τεστ σε επίπεδο  Proof of Concept (PoC) και User Acceptance (UA), διαμορφώνοντας ένα ισχυρό πλαίσιο για δοκιμές και, ταυτόχρονα, προωθώντας την καινοτομία. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, διασφαλίζοντας ένα σταθερό πλαίσιο εφαρμογής.

 Οι συνεργάτες του  Φαιστός, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και φορείς που είναι προσανατολισμένοι στην ανάπτυξη προϊόντων, προσφέρουν επιπλέον ειδικά διαμορφωμένους  πόρους Έρευνας & Ανάπτυξης, προκειμένου να επιταχύνεται η υλοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών 5G  από τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει το Ταμείο. Σχετικά μνημόνια συναντίληψης (MoUs) μεταξύ του  Φαιστός και των σχετικών φορέων, εγγυώνται την εποικοδομητική συνεργασία.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αποτελεί τον ιδανικό τόπο για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς συνδυάζει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • Διαθέσιμες εμπορικές υπηρεσίες 5G που επεκτείνονται με ταχύτητα και ανοίγουν τον δρόμο για εξελιγμένες Stand Alone εφαρμογές  5G. Η Ελλάδα είναι 2η στην κατάταξη του DESI στην ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την αδειοδότηση των ραδιοσυχνοτήτων 5G. (πηγή).
  • Υψηλά καταρτισμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό με εξωστρεφή προσανατολισμό και προσήλωση στην υλοποίηση, που εμπλουτίζεται από στελέχη που επιστρέφουν στη χώρα (“Brain Regainers”).
  • Οικοσύστημα για την ανάπτυξη του επιχειρείν που υποστηρίζεται από πολύπλευρες και ουσιώδεις πρωτοβουλίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
  • Τέλειο περιβάλλον με ιδανικές συνθήκες εργασίας και υψηλή ποιότητα ζωής.

Η αποφασιστικότητα του ελληνικού κράτους για την ανάπτυξη του  οικοσυστήματος και της αγοράς 5G σε συνδυασμό με την καινοτόμα προσέγγιση του Φαιστός , δημιουργεί ένα πολλά υποσχόμενο περιβάλλον για επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν και να κυριαρχήσουν.

1η επένδυση: Matternet Inc.

Τον Ιούνιο του 2022 το Φαιστός επένδυσε στην Matternet, εταιρεία που εδρεύει στις ΗΠΑ με ιδρυτή τον ταλαντούχο Έλληνα Ανδρέα Ραπτόπουλο. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες μικρο-μεταφορών  με τη χρήση drones σε αστικές περιοχές στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και έχει ήδη πραγματοποιήσει 20.000 εμπορικές πτήσεις. Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την πραγματοποίηση της επένδυσης,  η Matternet προχωρά στην ίδρυση στην Ελλάδα θυγατρικής εταιρείας (Matternet Europe) για το σύνολο των δραστηριοτήτων της στην Ευρώπη. Διαβάστε περισσότερα για την επένδυση και την Matternet.

2η επένδυση: ΟQ Technology

OQ Technology

Τον Σεπτέμβριο 2022, η 5G Ventures ανακοίνωσε την επένδυση του Φαιστός στην καινοτόμα spacetech εταιρεία OQ Technology εταιρεία που χρησιμοποιεί δορυφόρους χαμηλής τροχιάς για την παροχή απρόσκοπτης συνδεσιμότητας σε εγκαταστάσεις Internet of Things σε περιοχές όπου τα επίγεια δίκτυα δεν παρέχουν κάλυψη. Η OQ έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα, με την επωνυμία “OQ Technology Hellas”, που έχει ως έδρα τη μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Διαβάστε περισσότερα για την επένδυση και την OQ Technology.