Μιχάλης Τζάννες

Technology Entrepreneur, Greater Boston

Ο Μιχάλης Τζάννες είναι serial innovator που ἐχει εργαστεί με εταιρείες τεχνολογίας που βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται και διαμοιράζονται την πληροφορία. Διετέλεσε CEO για περισσότερο από μια δεκαετία στην Aware Inc. που εδρεύει στο Bedford MA και εισήχθη στην αγορά του Nasdaq το 1996. Η εταιρεία πρωτοπόρησε στην ανάπτυξη και αδειοδότηση της τεχνολογίας DSL. Συνίδρυσε το 2012 την TzPM που συμβουλεὐει εταιρἰες στην ανἀπτυξη και αδειοδὀτηση πνεματικἠς ιδιοκτησἰας σε τηλεποικοινωνἰες και IoT. Συνίδρυσε το 2015 την Accusonus Inc., που διατηρεί γραφεία σε Αθήνα και Πάτρα και η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε προϊόντα λογισμικού για να εκδημοκρατίσει την παραγωγή ηχητικού περιεχομένου και βίντεο.

Εἰναι angel investor, μέντορας και μέλος σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών όπως οι Irida Labs, Yodiwo και Athroa Innovation. Ο Μιχάλης έχει αναπτύξει πἀνω απὀ 75 ευρεσιτεχνίες για το DSL, το WiFi και την επεξεργασία ήχου. Εἰναι κἀτοχος Ph.D. απὀ το τμήμα Ηλεκτρολὀγων Μηχανικών του Tufts University, Master’s Degree Μηχανικού Πληροφορικής από το University of Michigan και πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τιμήθηκε με το Βραβείο Καινοτομἰας 2020 από το Argo Hellenic Network.


LikedIn M. Tzanes