Κωνσταντίνος Μεϊμέτης

Θέση:
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1978. Είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Ενσωματωμένα Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι Διευθυντής Στρατηγικής για την εταιρία u-blox AG (Ελβετία), με μακρά εμπειρία σε εξαγορές εταιριών τεχνολογίας, επενδύσεις και κοινοπραξίες.

Από το 2019 είναι μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Sapcorda GmbH, στην οποία συμμετέχουν ηγέτιδες εταιρίες τεχνολογίας, όπως η BOSCH και η Mitsubishi Electric. Από το 2004 έως το 2014 υπήρξε συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της νεοφυούς εταιρείας Antcor S.A., όπου ηγήθηκε της στρατηγικής της ανάπτυξης, διαπραγματεύτηκε συμβόλαια με Fortune-100 εταιρίες, εξασφάλισε χρηματοδότηση από οικονομικούς και στρατηγικούς επενδυτές, ενώ το 2014 οδήγησε επιτυχώς την εταιρία σε εξαγορά.

Από το 2013 έως το 2016 διετέλεσε εκλεγμένος Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Ημιαγωγών, ενώ συχνά συμμετέχει ως μέντορας σε θερμοκοιτίδες εταιριών τεχνολογίας.


LinkedIn K. Meimetis