Αλέξανδρος Παπασπυρίδης

Microsoft, Singapore

Ο Αλέξανδρος Παπασπυρίδης είναι ο Industry Director για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού – Ιαπωνίας της Microsoft Corp. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και έχει ιδρύσει δύο νεοφυείς επιχειρήσεις. Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του EcoCommons Australia, του Centre on AI Technology for Humankind στο National University of Singapore Business School, του Department of Computing καθώς και του Department of Electrical Engineering του Imperial College.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Master’s στο Management και Bachelor’s Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Imperial College του Λονδίνου. Είναι επίσης κάτοχος του πιστοποιητικού του Microsoft Professional Program για την Τεχνητή Νοημοσύνη.


LinkedIn A. Papaspyridis