Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την Ψηφιακή Πυξίδα

Το όραμα και τους στόχους της για τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ε.Ε. παρουσίασε στις αρχές Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή θέτει ως στόχο την ανάπτυξη ασφαλών, αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών.

Το όραμα και τους στόχους της για τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ε.Ε. παρουσίασε στις αρχές Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή θέτει ως στόχο την ανάπτυξη ασφαλών, αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών.

‘Εως το 2030, όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ θα πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα gigabit και όλες οι κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να έχουν κάλυψη 5G, η παραγωγή πρωτοποριακών και βιώσιμων ημιαγωγών στην Ευρώπη θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 20 % της παγκόσμιας παραγωγής, 10.000 κλιματικά ουδέτεροι κόμβοι παρυφής υψηλής ασφάλειας θα πρέπει να αναπτυχθούν στην Ε.Ε. και η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή της.

Επίσης, τρεις στις τέσσερις εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής, μαζικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, πάνω από το 90 % των ΜΜΕ θα πρέπει να έχει επιτύχει τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης και ο αριθμός των εταιρειών-μονόκερων της Ε.Ε. θα πρέπει να έχει διπλασιαστεί. Στους στόχους περιλαμβάνεται και η ψηφιοποιήση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς έως το 2030 όλες οι κομβικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους τους· και το 80 % των πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια λύση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID).

Δείτε περισσότερα