Το 5G δεν είναι ένα ακόμα “G” στην τεχνολογική εξέλιξη. Νέες, μοναδικές δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών. Ο εξαιρετικά χαμηλός χρόνος υστέρησης (latency), η υποστήριξη τεράστιου αριθμού ταυτόχρονων συνδέσεων και η ταχύτητα επιπέδου Gigabits είναι ταυτόχρονα διαθέσιμα και δημιουργούν ένα ισχυρό «επίπεδο συνδεσιμότητας». Τεχνολογικές επαναστάσεις όπως η υπολογιστική νέφους, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση Big Data δημιουργούν ένα ισχυρό «επίπεδο πλατφόρμας» και απελευθερώνουν δυναμικό για  την ανάλυση και λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Υπηρεσίες B2B και B2C που χρησιμοποιούν τα δύο  επίπεδα συνδεσιμότητας και πλατφόρμας προκαλούν την εκ βάθρων αναθεώρηση των υφιστάμενων επιχειρησιακών μοντέλων για κάθε κλάδο και βιομηχανία, μετασχηματίζοντας την οικονομία και ενισχύοντας θεαματικά την παραγωγικότητα.

Όπως έχει αναφέρει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το 5G αναμένεται να αλλάξει τον κόσμο ακόμα πιο βαθιά από το 3G και το 4G και να καταστεί τόσο επαναστατικό όσο ο ηλεκτρισμός και η αυτοκίνηση. Το 5G υπόσχεται να προσφέρει στα δίκτυα τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα δεδομένα και τις τεχνολογίες machine learning για  τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των φυσικών διαδικασιών οι οποίες αφορούν κάθε τομέα της οικονομίας. Η τεχνολογία 5G υποστηρίζει ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων,  χαμηλό latency, μεγαλύτερη πυκνότητα διασυνδεδεμένων συσκευών, μεγαλύτερη αξιοπιστία και περισσότερες δυνατότητες για το δίκτυο.

Οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε καλύτερες ασύρματες επικοινωνίες, προγράμματα απεριόριστων δεδομένων και νέες υπηρεσίες. Όμως για πρώτη φορά στην εξέλιξη της τεχνολογίας xG οι επιχειρήσεις θα είναι εκείνες που θα ωφεληθούν περισσότερο από τις νέες δυνατότητες διασύνδεσης που υποστηρίζουν τη βελτίωση διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο, τη διαχείριση κρίσιμης σημασίας υποδομών και τη λειτουργία συγκεκριμένων εφαρμογών machine learning και τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της σύνταξης μιας Λευκής Βίβλου από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αναλύθηκαν 40 περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν πολλοί παράγοντες σε βασικούς βιομηχανικούς και κοινωνικούς τομείς επιπλέον των κύριων χαρακτηριστικών του 5G.

Μελέτη της ΕΥ, που πραγματοποιήθηκε το 2020 για λογαριασμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντόπισε και ανέλυσε συγκεκριμένες 5G B2B εφαρμογές στην Ελλάδα, που ξεκινούν από τα αυτόνομα οχήματα και την πραγματοποίηση χειρουργικών πράξεων από απόσταση μέχρι τις κατασκευές και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, το 5G θα προκαλέσει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας όχι μόνο λόγω των επενδύσεων για την ανάπτυξη των δικτύων αλλά, κυρίως, από την υιοθέτηση του 5G από κάθετους τομείς της οικονομίας, με τη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για την οικονομία να εκτιμάται μεταξύ 7,3 και 12,4 δισ. ευρώ για την περίοδο έως το 2030.