Το επενδυτικό ταμείο Φαιστός αποτελεί μία καινοτόμα διεθνώς προσέγγιση της  Ελλάδας  για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 4747/2020, μέρος των προς διαχείριση κεφαλαίων του Φαιστός προέρχεται από τη δημοπρασία των αδειών 5G που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2020 από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.  Επιπλέον κεφάλαια εισφέρουν επενδυτές διεθνούς κύρους, ανεβάζοντας τα συνολικά προς διαχείριση κεφάλαια του Φαιστός σε επίπεδο σημαντικά άνω των 100 εκατ. ευρώ.  Το Φαιστός εστιάζει στη στήριξη υφιστάμενων και νεοφυών επιχειρήσεων, αντικείμενο των οποίων είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του 5G και σχετικών τεχνολογιών.

Τεχνολογία με ευρύ αντίκτυπο

Η αυτόνομη αυτοκίνηση, οι «έξυπνες» πόλεις, η επαυξημένη και τεχνητή πραγματικότητα, η ρομποτική, είναι μερικές μόνο από τις εφαρμογές που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του 5G. Λόγω των χαρακτηριστικών του -μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, χαμηλός χρόνος απόκρισης και  υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων συνδέσεων-, το 5G θέτει τις βάσεις για καινοτομίες που συνδυάζουν τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα big data και το cloud computing. Κατ’ επέκταση, το 5G αναμένεται να αλλάξει ριζικά το μοντέλο λειτουργίας κλάδων όπως οι μεταφορές, η εφοδιαστική αλυσίδα, η μεταποίηση, ο αγροδιατροφικός κλάδος, η υγεία, η ψυχαγωγία και ο αστικός και χωροταξικός σχεδιασμός. Για την Ελλάδα, το 5G αποτελεί θεμέλιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, την κατακόρυφη αύξηση της ανταγωνιστικότητας σημαντικών κλάδων της οικονομίας, την προώθηση της καινοτομίας και την αξιοποίηση του σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Ισχυρή δυναμική για την απασχόληση

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες για την περίοδο έως το 2030, το 5G έχει τη δυναμική να δημιουργήσει ως και 69.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους έως και 5 δισ. ευρώ, με το πολλαπλασιαστικό όφελος για την εθνική οικονομία να εκτιμάται πως μπορεί να φτάσει τα 12,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, έρευνες  καταδεικνύουν και τη στήριξη της κοινής γνώμης, καθώς σε σχετική δημοσκόπηση το 76% των ερωτηθέντων δήλωσε πως είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να είναι στους πρωτοπόρους στη Νότια Ευρώπη στην υιοθέτηση του 5G. 

Διεθνής αναγνώριση

Το καινοτόμο σχήμα που υιοθετεί η Ελλάδα για ένα Εθνικό Ταμείο για το 5G αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 5G οικοσυστήματος, σημείωνε τον Νοέμβριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. τη δημιουργία επενδυτικών ταμείων με εστίαση στο 5G, ώστε να επιταχυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη 5G υπηρεσιών και προϊόντων.  Σε αντίστοιχο μήκος κύματος ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey R. Pyatt εξέφρασε τον Μάρτιο του 2021 τον ενθουσιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών για το μοντέλο που εισάγει το Φαιστός και τις ευκαιρίες που δημιουργεί σε Αμερικανούς επενδυτές για την ανάπτυξη καινοτόμων 5G εφαρμογών στην Ελλάδα.