Η φόρμα που ακολουθεί δεν χρησιμοποιείται για την υποβολή επενδυτικής πρότασης και τυχόν τέτοια υποβολή θα αγνοηθεί. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παρέχονται στον Κανονισμό αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων.

«Όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» μέσω της παρούσας φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα που παρέχετε (δηλαδή, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το τηλέφωνο και οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ενδεχομένως παρέχετε με πρωτοβουλία σας), αποθηκεύονται ώστε η εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» να μπορέσει να απαντήσει στις ερωτήσεις σας, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του κατά την κείμενη νομοθεσία. Τα ως άνω προσωπικά στοιχεία σας αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής της εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» και δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη. Η εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Προκειμένου να γίνει η επεξεργασία των στοιχείων σας και να αποσταλεί η φόρμα επικοινωνίας στην εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» για να μπορέσει να απαντηθεί το αίτημα/ερώτημά σας καλείσθε να συναινέσετε, αν συμφωνείτε με τα παραπάνω, με κλικ στο ειδικό εικονίδιο με την ένδειξη «συμφωνώ». Έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται από μένα στη φόρμα επικοινωνίας με την εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» και συμφωνώ με την επεξεργασία τους κατά την κείμενη νομοθεσία.

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, 15125 Μαρούσι, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2106122888