Εκτελεστικά Μέλη

Αντώνιος Τζωρτζακάκης

Διευθύνων Σύμβουλος

Σαλβατώρ Λεβής

Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σωτήριος (Άκης) Μαρκάτος

Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Καραπανάγου

Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μη Εκτελεστικά Μέλη

Γεώργιος Πολυχρονόπουλος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δέσποινα Μαγδαληνή (Ντιάνα) Μαρκάκη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Μεϊμέτης

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου