Σωτήριος (Άκης) Μαρκάτος

Θέση:
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1958. Είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος M.Sc. σε Modern & Applied Optics από το University of Reading. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Α.Ε., Σύμβουλος Διοίκησης στη Forthnet, Διευθυντής Επενδύσεων στο Venture Capital fund της Attica Ventures, και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurocom Expertise A.E. Επίσης, ήταν υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και Διευθυντής και Ερευνητής του Wolfson Unit στο University College London με αντικείμενο την μεταφορά τεχνολογίας στην βιομηχανία στον τομέα των Optical Fiber Communications. Ακόμη, έχει διατελέσει σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών καθώς και εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECTA (European Competitive Telecommunications Association).

Είναι Μέλος του Δικτύου Καινοτομίας της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Εφευρέσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενώ έχει πάνω από 40 δημοσιεύσεις σε θέματα τηλεπικοινωνιών και χρηματoοικονομικής διαχείρισης έργων τηλεπικοινωνιών και επενδύσεων. Ο κ. Μαρκάτος κατείχε τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου της ΕΤΑΔ Α.Ε..


LinkedIn A. Markatos